Kees Swagerman gebiedswethouder voor Bad Nieuweschans

01-12-2016 16:30

 

Bad Nieuweschans- Er ontstaat een nieuwe relatie tussen overheid en burgers. Deze nieuwe relatie vraagt om een andere rol van beide partijen. Aan de ene kant zal de gemeente meer en meer de regierol op zich nemen. Dit betekent dat de gemeente een overheid wil zijn die loslaat wanneer inwoners zich prima redden, die faciliteert wanneer dat (even) helpt, die stimuleert of regisseert als dat oplossingen biedt en die reguleert als het echt niet anders kan. Aan de andere kant mag van de inwoners van de gemeente worden verwacht dat zij actief meedenken en meedoen.

Gebiedswethouder per dorp of wijk

De gemeente Oldambt gaat daarom met ingang van volgend jaar invulling geven aan het gebiedsgericht werken. Hiervoor komen er gebiedsregisseurs per dorp en/of wijk. Daarnaast worden de wethouders ook gebiedswethouder. Zij krijgen naast hun normale taken ook een gebied onder hun hoede. De gebiedswethouder is het gezicht van de gemeente, heeft nauw contact met het dorp of wijk en signaleert knelpunten.

Gebiedsregisseur als aanspreekpunt

De gebiedsregisseur is aanspreekpunt voor de inwoners. De gebiedsregisseur houdt de gebiedswethouders op de hoogte van wat er speelt en heeft contacten met inwoners over de voorzieningen en de leefbaarheid in het dorp of de wijk. De gebiedsregisseur wordt dus een belangrijke schakel tussen gemeente en inwoners.

Kortere lijnen met vast aanspreekpunt

Door de gebiedsindeling weten dorpen en wijken wie hun bestuurlijk en ambtelijke aanspreekpunt is. Met een vast aanspreekpunt, zijn de lijntjes een stuk korter.

Gezamenlijk optrekken

De gemeente wil graag samen met dorpen en wijken werken aan wat zij nodig hebben. Er zijn veel verschillende instellingen, verenigingen, bedrijven, inwoners en hun bewonersplatforms in onze gemeente actief. Al deze partijen hebben hun eigen deskundigheden, wensen en ideeën. De gemeente wil dit graag méér met elkaar verbinden. Initiatieven vanuit de samenleving mogelijk maken en verder brengen. Initiatiefnemers faciliteren, ondersteunen en samenbrengen. Zonder hierbij de verantwoordelijkheid over te nemen. Ook moet de nieuwe werkwijze leiden tot een meer samenhangende aanpak van knelpunten.

 

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030