Jos Keizer "Ondanks de krimp is Bad Nieuweschans een dorp dat zich in de toekomst weet te handhaven"

17-03-2019 12:46

Bad Nieuweschans- Onlangs heeft BNSnieuws het commentaar van Jan Rozendaal van het DvhN integraal overgenomen. Een commentaar dat zeker relevant is voor Bad Nieuweschans. En het is van belang dat alle nuances goed worden weergegeven. Scheidend Fontana directeur Jos Keizer heeft BNSnieuws laten weten, dat de vermelding dat de voormalige armlastige gemeente Reiderland opgezadeld werd met een kostenpost van € 500.000,00 voor de naamsverandering en dat dat niet correct is. Het zou namelijk geen cent gekost hebben.
Jos Keizer “Als initiator van "Bad" Nieuweschans (en dat zeg ik zeker niet uit ijdelheid) ben ik blij met de onderkenning dat de beslissing van de gemeenteraad destijds voor de langere termijn goed bleek te zijn. De toenmalig wethouder wijlen Ruud Hietbrink heeft zich er sterk voor gemaakt, maar zeker ook de toenmalig waarnemend burgemeester Lo van Kats, die meteen schakelde toen Rijks Waterstaat besloot om verouderde bebording aan de A7 te gaan vervangen. Die 3 letters erbij gaf geen extra kosten. Het heeft namelijk helemaal niets gekost. Zelfs de kosten van de gemeente zelf € 27.000,-- zijn op aandringen van wijlen de heer Hans Heeres (toenmalig raadslid namens de NCPN) betaald door Fontana.”
BAD NIEUWESCHANS SUCCESVOL
“Overigens draagt Fontana ook bij aan de funding voor de Oude Remise/Graanrepubliek, een initiatief wat ook heel goed past binnen Bad Nieuweschans. Het is mijn vaste overtuiging dat het kuurdorp tegen de algemene trend van de krimp in zichzelf zal weten te handhaven, zie bijvoorbeeld de bovenmatig succesvolle COOP supermarkt, en de ontwikkeling van B&B's mede door de toevoeging van het internationaal bekende "Bad". Houdt de vesting !
(archieffoto Jos Keizer samen met wethouder Erich Wunker)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030