Jan Bultena, van molenaar tot monsterkamer in de strokartonfabriek en nu genieten van de tuin en fietsen

07-06-2016 13:41

Bad Nieuweschans- Gisteren, maandag 6 juni, is hij 80 jaar geworden. Jan Bultena wonend aan de J. Driegenstraat. Ook voor hem beginnen de jaren te tellen, maar eigenlijk wil hij daar niets van weten. Hij begint wat doof te worden en in het begin is het gesprek een beetje moeilijk, maar wanneer je daar aan gewend begint te raken, is Jan met zijn verhaal niet meer te stoppen. Jan wordt niet zomaar op een klein podium geplaatst, dit heeft te maken dat vrienden/kennissen en/of buurtbewoners de redactie hebben gemeld om eens kennis te maken met deze best markante persoonlijkheid. 'Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg' is op het lijf van de heer Bultena geschreven. Maar je wordt niet zomaar voorgedragen; hij betekent veel voor de buurt en directe omgeving. Houdt het contact met vele Schanskers goed staande. Jan woont al weer geruime tijd alleen, maar kan zich nog goed redden. Tuinieren is zijn grote passie. Allerlei soorten groenten teelt hij in eigen achtertuin en soms zelfs ook de voortuin. Nu groeit het koolzaad daar welig. Maar anders kom je hem wellicht tegen op de fiets en nee geen elektrische. Deze fiets heeft hij lang geleden van zijn twee broers gekregen en daar maakt hij vele kilometers mee. Het aantal kilometers is voor hem niet belangrijk. Bunde en vele andere omliggende dorpen over de grens doet hij heel regelmatig aan, maar ook een tocht naar Winschoten, daar draait hij zijn hand niet voor om. En ook fietst hij graag langs zijn vertrouwde stek, de Hamdijk, waar zijn werkzame leven ooit begon. Jan is geboren in Oudezijl, naast bakker Mulder; daarna verhuisd naar de Achterweg waar hij 18 jaar heeft gewoond. In die jaren kreeg hij zijn eerste baan als molenaar op een elektrische molen in Booneschans, om de waterhuishouding in de polders onder controle te houden. De molen bestaat overigens niet meer. Deze baan heeft hij 7 jaar vervult. Zelfs tot nu toe heeft hij veel contact met de boeren of nazaten, die belang hadden bij een goed afwateringssysteem. Hij moest daar werken van 7:00 tot 17:00 uur en verdiende er slechts enkele guldens. Een fiets had hij niet en elke dag ging hij lopend van- en naar zijn werk. Zijn moeder was voor hem alles; dit heeft te maken dat zijn vader al op jonge leeftijd is overleden. Jan komt uit een gezin van zes kinderen, waarvan nog drie andere broers en een zus in leven zijn. Jan z'n moeder is overleden toen hij 57 jaar was en dat had een grote impact op hem. Tot die tijd is hij altijd vrijgezel geweest en had zich er ook bij neergelegd dat het altijd zo zou blijven. Wat zijn moeder ooit wel eens tegen hem gezegd had, waarom ga je niet met een buurvrouw om, waarvan haar man ook was overleden. En later in z'n leven heeft hij deze relatie opgepakt. 10 Jaar lang heeft hij samengewoond met Lodewieke Engwerda, maar was tien jaar ouder, wat voor Jan totaal niet speelde. "Wij hebben het heel goed gehad", aldus Jan. Ook zij is inmiddels al weer geruime tijd overleden. Om nog weer terug te gaan in de tijd; nadat Jan zijn molenaarsbestaan achter zich had gelaten, is hij aan het werk gegaan in de strokarton fabriek in Nieuweschans. Daar heeft hij 30 jaar lang in de ploegendienst meegedraaid. De laatste 7 jaren werkte hij op de 'monsterkamer'. "Vroeger werkten er wel 220 mensen in de kartonfabriek en terugkijkend maar met weinig productie. Nu is het precies andersom", aldus Jan.

Jan geniet van het dagelijkse leven, met z'n vele contacten. Maar verder houdt hij zich niet zo met het verenigingsleven bezig. "Het is goed zo!", aldus Jan Bultena.

(foto's: Jan Bultena verhalend over een ver verleden; een foto als molenaar; en nu zijn grote passie de tuin)