"Is 't echt woar?" luiden de reacties voor het Spa World Hotel....

18-03-2017 05:52

Bad Nieuweschans- In het DvhN valt te lezen dat initiatiefnemer Petra van Gaanderen van SpaWorld Hotel Bad Nieuweschans een sloopmelding heeft gedaan, om het pand aan de Hamdijk af te breken, waarbij ook 43 bomen gekapt moeten worden. Mevrouw Van Gaanderen verwacht nog voor de zomer een bouwvergunning aan te kunnen vragen. De plannen voor de bouw zijn ingediend en gehoopt wordt om in september met de bouw te kunnen beginnen. Misschien doordat er al zoveel jaren wordt gesproken over de realisatie van dit project en er ook verschillende presentaties zijn geweest zijn de inwoners van Bad Nieuweschans sceptisch geworden. De onlangs gehouden presentatie in de Akkerschans was ook niet bepaald overtuigend. Toch zit er een heel enthousiast team achter dit ambitieuze project en zoals het nu lijkt is het toch geen ‘luchtbel’ zoals vele Schanskers er over denken. “Wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt bevestigt dat er schot komt in het proces. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan of er in de bodem archeologische vondsten zijn te verwachten. De eerste indruk is van niet, omdat het bewuste terrein onder klasse vier valt. Dat is de laagste schaal. Broekhuizen weet dat er een kapvergunning is aangevraagd. Een groenexpert van de gemeente onderzoekt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Als positief wordt besloten kan de eigenaar van het terrein mogelijk een herplant plicht krijgen”, aldus het DvhN. Het bestemmingsplan voor het terrein aan de Hamdijk is al lange tijd geleden aangenomen en mevrouw Van Gaanderen verwacht dan ook, nu alles toch in een soort versnelling is geraakt, dat Bad Nieuweschans in 2019 een nieuw Spa-hotel en zwemparadijs rijker is geworden

.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030