Inwoners Oudezijl geïnformeerd omtrent snelheidsremmende maatregelen

22-07-2018 17:35

Bad Nieuweschans- De aanwonenden hebben bericht van de gemeente ontvangen over het voorstel en de voortgang van de verkeerssituatie op de de Oudezijl. Ze kunnen nog opmerkingen maken bij de gemeente.

 

De Oudezijl is een belangrijke invalsweg van Bad Nieuweschans. Op deze weg mag binnen de bebouwde kom maximaal 30 km/uur worden gereden. Naar aanleiding van klachten van aanwonenden en op basis van de Dorpsvisie Bad Nieuweschans zijn recent snelheidsmetingen gehouden. Deze metingen zijn aanleiding geweest te onderzoeken in hoeverre de vormgeving de aanleiding geeft voor de te hoge snelheden. De gemeente en Vereniging Dorpsbelangen zijn van mening dat infrastructurele maatregelen kunnen bijdragen aan lagere snelheden en hebben tezamen besloten om de volgende maatregelen te treffen waarbij een belangrijk aandachtspunt is dat de Oudezijl uit noordelijke richting de enige invalsweg van Bad Nieuweschans is.

Alle verkeer, dus ook vrachtverkeer en landbouwverkeer, moet dus op een normale wijze gebruik kunnen blijven maken van de Oudezijl.

 

De maatregelen worden zo spoedig mogelijk na de bouwvakantie 2018 gerealiseerd en bestaan uit onderstaande aanpassingen:

 

  1. De plaats waar het fietspad op de rijbaan komt, wordt voorzien van twee versmallingen. Deze maatregel is onlangs gesimuleerd en had het gewenste effect.
  2. De parkeerstrook aan de oneven zijde van de weg is ongeveer 60 meter lang.                      Deze strook wordt voorzien van twee plateaus.
  3. De kruispunten met de Stationsstraat, “Het Laantje” t.h.v. Oudezijl 14, “Schanskerdijk” t.h.v. Oudezijl 21, worden voorzien van een rode cirkel om te benadrukken dat het hier een gelijkwaardig kruispunt betreft, waar bestuurders van rechts voorrang hebben.
  4. Aanbrengen van het getal ‘30’ op de rijbaan in de nabijheid van maatregel 1 en 2 om extra aandacht te vragen voor de maximum snelheid van 30 km/uur.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030