Initiatiefgroep wil verhalen vluchtelingen WO II in beeld brengen

15-07-2017 08:06

Bad Nieuweschans/Drieborg- In navolging van Nieuwstatenzijl, waar oktober vorig jaar een plaquette door burgemeester Smit is onthuld omtrent de Internationale Rode hulp ter ondersteuning van de vele vluchtelingen tijdens WO II, wil men ook een paneel bij de fietsbrug richting Duitsland aan de Europaweg. Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van een bijeenkomst eind vorige maand op het gemeentehuis van Winschoten van een initiatiefgroep Grensoverschrijdende Vluchtroutes 1933-1945. Het gaat hierbij om Duitse en Nederlandse deelnemers die nu verhalen van vluchtelingen willen verzamelen van nabestaanden van de dorpelingen die destijds hulp en onderdak boden aan Duitsers die vluchten voor het bewind van Hitler. Maar ook verhalen van de vluchtelingen zelf via overlevering. De initiatiefgroep willen de vluchtwegen over de grens, van vluchtelingen voor het Nazi-regiem die vanaf 1933 de grens overstaken, markeren met informatiepanelen langs bestaande of uit te breiden wandel- en fietsroutes. Tijdens de bijeenkomst op 20 juni is besloten om drie panelen te onthullen en wel volgend jaar tijdens de 4 & 5 mei herdenkingen. Zoals genoemd een paneel bij de Schansker fietsbrug, waar ook veel vluchtelingen over de grens kwamen en de andere twee plaquettes bij het veer van Petkum naar Ditzum en bij de dijk bij Dyksterhusen aan Duitse zijde.

Verhalen

Een ieder die iets van deze verhalen weet of er van gehoord heeft en weet of ze ergens zijn opgeschreven, wordt opgeroepen om contact op te nemen met de initiatiefnemers. Ook wordt men uitgenodigd die aan het initiatief wil meewerken of het wil ondersteunen. Contact kan via mail worden opgenomen: vluchtroutes1933-1945@outlook.com.

(foto: bij de fietsbrug wordt volgend jaar ook een plaquette onthuld)

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030