In Graanrepubliek 2 september concert Veenkoloniaal Symphonie orkest, gratis toegankelijk

08-08-2018 11:18

Bad Nieuweschans- De dag na Pura Vida vindt in Graanrepubliek en LocLoods 1877 (de voormalige locomotievenloods) te Bad Nieuweschans een bijzonder klassiek concert plaats met het Veenkoloniaal Symphonie Orkest onder leiding van Lubertus Leutscher. Het is een concert dat eveneens gratis toegankelijk is en begint ’s middags om 16:00 uur en duurt tot ongeveer 21:00 uur. Gespeeld wordt onder andere de 3e symphonie van Johan Brahms. Dit concert is eigenlijk een openbare generale repetitie, maar zal niets aan de kwaliteit afdoen.
Prensentatie graanrepubliek 
Coöperatie de Graanrepubliek is een samenwerkingsverband van boeren en graanverwerkende bedrijven die samen de teelt en de verwerking van granen in al hun verscheidenheid weer een nieuwe impuls willen geven. De komende jaren zullen de diverse bedrijven hun intrek nemen en gaan groeien zowel in als buiten de oude stoomlocomotievenloods in Bad Nieuweschans.

Foodmiles
In plaats van granen over de hele wereld te verschepen ontstaat bij ons weer een locale economie. Op dit moment is brouwgerst een wereldwijde commodity. Graan verbouwen betekent concurreren met boeren van over de hele wereld. Wij gebruiken buiten de reguliere brouwgerst ook tal van andere granen en besparen bovendien de uitstoot die het gevolg is van het wereldwijde transport.
Biodiversiteit
Een nieuwe propositie voor boeren: deze granen concurreren niet op de wereldmarkt binnen een mondiale monocultuur. Biodiversiteit zorgt voor minder kwetsbare gewassen op de langere termijn omdat een reservoir van potentieel nuttige eigenschappen behouden blijft. Hoewel de huidige veredelde graanrassen op zichzelf uitstekende eigenschappen hebben, brengt de monocultuur risico’s met zich mee.

 

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030