Huiskamerconcert met Dancing Voices op zondag 7 mei

21-04-2017 05:26

Bad Nieuweschans- In de woning/praktijk PureTouch van Moniek Jacobs aan de Voorstraat 43 is op zondag 7 mei een een huiskamerconcert met The Dancing Voices uit Groningen. Zij brengen Keltische Folksongs ten gehore en de huiskamer van Moniek leent zich bijzonder goed voor een dergelijk akoustisch optreden, want de akoustiek is uitstekend. Wat aan de grondslag ligt van dit concert is het Ghanese schoolproject waar Moniek zich al meer dan 15 jaar met hart en ziel voor inzet. Middels deze kleinschalige optredens en andere activiteiten probeert Moniek geld bij elkaar te krijgen om haar Afrikaanse project verder te kunnen ontwikkelen en voort te kunnen zetten. Ook het schoolproject is in die zin kleinschalig, maar daardoor wel overzichtelijk. Moniek kan duidelijk zien wat zij, ook met steun van anderen, tot heden heeft bereikt. Onderwijs en dan met name het vervolgonderwijs is in Ghana een kwestie van geld; geen geld dan ook geen opleiding. Het is Moniek gelukt vier kinderen de afgelopen jaren een (beroeps) vervolgopleiding te laten afronden, waardoor ze een betere baan hebben, maar vooral hun kennis kunnen doorgeven. Op dit moment volgen zes kinderen een beroepsopleiding en deze kinderen zijn super gemotiveerd aldus Moniek.

INFORMATIE

Voorafgaand aan het huiskamerconcert geeft Moniek Jacobs tekst en uitleg over het Quashie Ghana School Project en bezoekers antwoord krijgen op eventuele vragen. Eind vorig jaar heeft Moniek weer voor een aantal weken een bezoek gebracht aan de kinderen. Tijdens elke reis verzamet Moniek ook lokale snuisterijen en deze zijn nu ook tijdens het het huiskamerconcert voor een klein bedrag te koop; alles voor het goede doel.

Het programma op deze zondagmiddag ziet er als volgt uit: 13:45 ontvangst; om 14:00 uur de informatie omtrent haar project en om 15:00 uur begint het concert van The Dancing Voices. Entree € 15,00; aanmelden via schoolproject@praktijkpuretouch.nl of 06 208 1979.

(foto: The Dancing Voices)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030