Het geduld met incidenten op Oudezijl is opgeraakt. Er wordt nu direct ingegrepen...

14-08-2018 17:44

Bad Nieuweschans- .Het geduld is opgeraakt omtrent de vele incidenten die op Oudezijl hebben plaatsgevonden vanwege de individuele en persoonlijke acties om de snelheid van weggebruikers omlaag te krijgen. Vanuit Dorpsbelangen is vandaag een bericht naar buiten gebracht dat na dagen in gesprek te zijn geweest met gemeentelijke instanties als Meldpunt Overlast en Zorg en Buitengewoon Opsporings Ambtenaren dat de acties op Oudezijl niet langer getolereerd worden. Vandaag zijn opnieuw containers in beslag genomen en ook zijn andere obstakels opgeruimd. Er wordt nu streng opgetreden en van meldingen wordt direct actie ondernomen.

Het verzoek vanuit Dorpsbelangen is dan ook: onderneem zelf geen acties maar meldt het via dorpsbeIangen.bns©icloud.com. 
En dringende zaken kunnen altijd telefonisch gemeld worden; de nummers vindt u in de Schansker Nieuwsbode en op www.bnsnieuws.nlen op www.dorpsbelangenbadnieuweschans.nl
Dorpsbelangen heeft de afspraak gemaakt met eerder genoemde instanties dat bij incidenten direct wordt opgetreden.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030