Grote decemberactie door voedselbanken

24-10-2016 13:15

Bad Nieuweschans- In de Provincie Groningen, waaronder in de Gemeente Oldambt. zijn al heel wat jaren Voedselbanken actief. Armoede is een groot probleem dat ook aan onze provincie niet voorbijgaat. De Voedselbanken in Groningen bieden alleenstaanden en gezinnen die onder de armoedegrens leven een steuntje in de rug door het verstrekken van een voedselpakket. De Voedselbanken in onze provincie hebben nog steeds te maken met grote armoede en hebben vaak moeite om voldoende eten en non food (zeep, luiers, shampoo, waspoeder etc.) te vergaren en aan de doelgroep te verstrekken. In 2013 startte RTV Noord met een grote inzamelingsactie in december voor alle voedselbanken in onze provincie. Dit werd meteen een groot succes met opbrengsten rond de € 600.000 aan voedselwaarde! Onlangs heeft RTV Noord besloten te stoppen met dit prachtige initiatief vanwege subsidiebezuinigingen. Op de acties van RTV Noord profiteren onze voedselbanken 3-4 maanden. Kortom: we kunnen absoluut niet zonder deze opbrengsten! Daarom komen de Voedselbanken nu zelf in actie en wij vragen uw hulp hierbij. VOEDSEL VERZAMELEN OP 20, 21 EN 22 DECEMBER! De vrijwilligers van de Voedselbanken in de provincie Groningen hebben de handen ineengeslagen en bereiden nu gezamenlijk de grote decemberactie voor. Het doel van de actie: Zoveel mogelijk levensmiddelen verzamelen zodat wij weer een paar maanden vooruit kunnen! Er zal een beroep worden gedaan op plaatselijke verenigingen en scholen, kerken etc. om mee te helpen voedsel in te zamelen voor de allerarmsten in onze provincie. Ook vragen wij bedrijven, organisaties, instanties etc. om ook bij te dragen aan deze actie. RTV Noord heeft al toegezegd deze actie onder de aandacht van alle Groningers te brengen. Van de regionale- en plaatselijke pers vragen we om ons ook te helpen door hierover te publiceren en deze actie tot een groot succes te maken. We verwachten veel van deze actie en het is helaas ook bittere noodzaak gebleken!

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030