Geschiedenisles door IVN vrijwilligers over het ontstaan van Oost-Groningen en z'n kolken tijdens dorpsvergadering

31-03-2017 05:20

Bad Nieuweschans- De dorpsvergadering donderdagavond gehouden, stond voor een groot deel in het teken van een presentatie van IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), met als presentator Hendrik van der Ham. Samen met nog twee andere vrijwilligers, de heren Gerrit Smit en Aart-Jan Langbroek, waren naar aanleiding van een uitnodiging door dorpsbelangen naar Bad Nieuweschans. De presentatie had als uitgangspunt het ontstaan van de kolken in onze regio, maar het werd bijna een complete geschiedenisles, die terugging tot in de oertijd. Zo vertelde de heer Van der Ham dat de Arabieren de eerste mensen waren, die de landbouw introduceerden in het toen nog woeste gebied wat nu Oost-Groningen is. Bezoekers kregen een uitgebreide PowerPoint presentatie voorgeschoteld, hoe het land zich door de jaren heen ontwikkeld heeft en ook hoe de kolken zijn ontstaan. Kolken zijn ontstaan door dijkdoorbraken en Van der Ham liet weten dat ook vele gewaande kolken helemaal geen kolken zijn. De meest bekende kolk in Bad Nieuweschans is die bij de Bunderpoort. Verder moet er een kolk zijn geweest, waar nu het Bastionplein is. Ook kreeg men inzicht in het ontstaan van Houwingaham en hoe de oorspronkelijk dorpelingen door het water zijn verdreven richting toen nog een soort schiereiland wat toen Lange Acker werd genoemd. De vesting Nieuweschans was bij de start een soort Gibraltar, dus een Nederlandse vesting op Duits grondbied.

MAATJESPROJECT

Verder kwamen woordvoerders van SWO, Sociaal Werk Oldambt, uitleg geven omtrent het zogeheten Maatjesproject. SWO is op zoek naar vrijwilligers die Statushouders gaan ondersteunen, die zijn of komen te wonen binnen de gemeente Oldambt. Elke gemeente in Nederland is verplicht om een aantal huizen binnen hun grenzen beschikbaar te stellen voor huisvesting. Voor Oldambt gaat het om 30 statushouders, dus een gezin met drie kinderen met vader en moeder zijn vijf statushouders. Het gaat dus om relatief een beperkt aantal woningen. Het is nog niet bekend hoeveel woningen er in Bad Nieuweschans beschikbaar komen. Dat hangt ook weer af van overleg met ondermeer Acantus. Mensen die mee willen werken aan dit project kunnen zich opgeven bij SWO (voorheen Het Oude Ambt) of via info@dorpsbelangenbadnieuweschans.nl. Dit project loopt sinds januari.

Verder is bekend gemaakt dat er op 22 april weer een actie komt om het zwerfvuil in ons dorp te verwijderen. Vorig jaar is een mooie grote groep vrijwilligers aan de slag gegaan, met daarbij ook nog wethouder Ricky van den Aker en partijgenoten, om toch het vele vuil uit bermen en struiken te halen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij dorpsbelangen. Het telefoonnummer staat wel in de Schansker Nieuwsbode of via eerder genoemd email adres.

De laatste ontwikkelingen rond de ijsbaan is te lezen via een losstaand artikel. Ook kwamen er vragen omtrent de bebording die op vele plaatsen op hoeken van straten zijn geplaatst. Deze zijn niet meer up-to-date, zoals de glasblazerij, tast-maar-toe, de zoete inval en nog verschillende anderen. Het Vestingmuseum heeft ook graag een dergelijk bord, maar aan een dergelijk bord hangt een behoorlijk prijskaartje. Ook is nog een toelichting gegeven omtrent het opknappen van het A7 viaduct, waar vorig jaar ontwerpplannen ter tafel zijn gekomen. Dorpsbelangen is of gaat in gesprek met Rijkswaterstaat, eigenaar van het viaduct, dat zij de materiaalkosten, als verf en ledverlichting. voor rekening moeten nemen, zodat er een start met de verfraaiing kan worden gemaakt. Wanneer dit niet lukt is het voor dorpsbelangen niet op te brengen.

Ook kwam er nog een vraag of er al een soort volkslied voor Nieuweschans bestond; kennelijk wist hij dit niet en spontaan werd door enkele leden van het zangkoor het lied “Nieuweschans, waar eens de golven beukten ten Westerwoldes ree….” ingezet. 

(foto: de IVN vrijwilligers Aart Jan Lanbroek, Hendrik van der Ham en Gerrit Smit)

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030