Gemeten snelheden J. Driegenstraat en Oudezijl verschillen enorm

21-09-2017 07:12

Bad Nieuweschans- De uitslagen van de metingen van de snelheid van motorvoertuigen in de J. Driegenstraat en Oudezijl zijn binnen. De metingen zijn gedaan in twee periodes, namelijk in de J. Driegenstraat van donderdag 2 februari 2017 en op Oudezijl van 7 april tot en met 12 mei 2017. De metingen zijn geregistreerd via de matrixborden die destijds aan lantaarnpalen zijn bevestigd.

Uit de cijfers blijkt dat in Oudezijl hard wordt gereden, met een geregistreerde uitschieter van 99 kmp/h. In genoemde periode zijn er de snelheden van 122.944 voertuigen gemeten in Oudezijl.

Uit de cijfers blijkt dat het in de J. Driegenstraat heel anders aan toegaat. Daar zijn 43.451 voertuigen gemeten. En het zullen toch de drempels zijn in combinatie met de waarschuwing van het matrixbord, dat er geen extreem hoge snelheden zijn gemeten.

Hierbij de grafieken. De cijfers zijn afkomstig via H.A. Meijer (secr. Dorpsbelangen) verkregen van de Gemeente Oldambt.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030