Er wordt afscheid genomen van de schelpenpaden op de begraafplaats

30-09-2016 15:04

Bad Nieuweschans- In het DvhN valt te lezen dat een aantal paden op de openbare begraafplaatsen in Finsterwolde en Bad Nieuweschans door de Gemeente Oldambt wordt vervangen. Vervanging is noodzakelijk omdat een deel van de paden soms kletsnat is. De gemeente wil € 150.000,00 uittrekken om de paden weer begaanbaar te maken. Er wordt drainage aangelegd in combinatie met het vervangen de grindlaag door een halve verharding. Nu liggen er er vooral schelpen op de paden. Omdat Oldambt een nieuw onderhoudsbeleid heeft, wat betekent dat er amper gespoten wordt om onkruid tegen te gaan, wordt afscheid genomen van schelpenpaden.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030