Energie Coöperatie Oldambt heeft bijna in alle dorpen en wijken aanknopingspunten voor officiële oprichting

20-04-2018 07:09

Oldambt- Na de rondgang van Martin van der Kooij (Groninger Energie Koepel, GREK) en Menno Visser (gemeente Oldambt) langs bijna alle wijken en dorpen van de gemeente Oldambt is een initiatiefgroep ontstaan op het gebied van duurzame energie (opwekking en besparing). Deze initiatiefgroep bereidt de oprichting voor van de Energie Coöperatie Oldambt (ECO) voor alle inwoners van de gemeente Oldambt en is sinds januari 2018 drie keer bijeen gekomen in het museum gemaal in Nieuwolda. In de initiatiefgroep zitten 11 vertegenwoordigers uit diverse afdelingen dorpsbelangen en andere belangenverenigingen.

Er zijn 14 zogenaamde postcodeprojecten geselecteerd die als kansrijk worden beoordeeld. Dat betreft projecten waarbij in een bepaald postcodegebied op vooral gemeentelijke gebouwen en terreinen, zonnepanelen en/of een kleine windmolen kunnen worden geplaatst. In deze projecten zouden naar schatting in totaal 5.600 zonnepanelen geplaatst kunnen worden en mogelijk 4 kleine windmolens (ashoogte 15 m van het bedrijf EAZ uit Hoogezand). Om deze postcoderoosprojecten haalbaar te maken, zijn totaal ongeveer 600 deelnemende huishoudens nodig. Dat is minder dan 2% van het totaal aantal huishoudens in de gemeente Oldambt (incl. de aangrenzende postcodes). De gemiddelde terugverdientijd is volgens een modelberekening van de GREK minder dan 10 jaar en past ruim binnen de looptijd van de postcoderoos regeling van 15 jaar.

De komende periode tot aan de zomer wordt gebruikt om de technische en financiële haalbaarheid van de postcoderoosprojecten uit te werken. Daarna gaat de initiatiefgroep bij alle wijken en dorpen langs voor een peiling van belangstelling en draagvlak voor de betreffende projecten. Als dat zo blijkt te zijn, zal de Energie Coöperatie Oldambt (ECO) officieel opgericht worden en aan de slag gaan met deze projecten.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030