Een nieuwe spoorbrug bij Weener zal pas in 2024 klaar zijn; herstel van de oude in klaar 2021

28-01-2017 09:42

Bad Nieuweschans- Afgelopen week was er overleg in Hannover over het herstel van de vernielde spoorbrug bij Weener. Er is gesproken over herstel van de brug in de oude vorm of wordt er gekozen voor een totaal nieuwe versie. De eerste optie, herstel van de oude brug, zou in 2021 klaar kunnen zijn, maar de Meyer Werft uit Papenburg heeft ook een nieuwe brug gepresenteerd, waardoor ook cruiseschepen kunnen passeren. De bouw van deze nieuwe brug gaat 3 jaar langer duren en zal in 2024 opgeleverd kunnen worden. Om deze bouw te kunnen realiseren wordt er ook een financiële bijdrage van Nederland gevraagd. Naar aanleiding van deze plannen hebben ChristenUnie en D66 vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Beide partijen maken zich al jaren sterk voor een snellere treinverbinding tussen Groningen en Bremen, maar maken zich nu ook zorgen dat een verbinding naar Leer mogelijk nog meer vertraging oploopt.

(foto door NL.Rail)

E

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030