Edith Watermann op zoek naar haar roots in de Watermann graansilo

24-05-2018 16:08

Bad Nieuweschans- Na lange tijd heeft Edith Watermann weer voet op haar geboortegrond gezet. Geboren in de villa aan de Voorstraat 1 en nazaat, samen met haar oudere zus Hanneke, van de bekende Watermann familie waarvan de Watermann graansilo nog steeds beeldbepalend in Bad Nieuweschans is. Edith heeft op 3 jarige leeftijd Nieuweschans verlaten en woont nu in Castricum en Hanneke in de VS. Edith heeft vooral de laatste jaren regelmatig contact onderhouden met Wim Mulder. Wim die zich enorm inzet om het Schansker erfgoed te laten voortleven, onder andere via de site Schansker/Oudezijl historie en hij heeft het verzoek van Edith om een keer de graansilo te mogen bezoeken graag aangenomen. Samen met Harm-Arend Meijer zijn ze gedrieën donderdagmiddag de silo ingegaan. Edith is nog nooit eerder in de silo geweest, voor haar een imponerend moment. Wel vindt ze het jammer dat de verpaupering zo heeft toegeslagen en ook dat de belettering met Watermann niet meer op de gevel prijkt. Wel hoopt ze dat toch voor de silo een goede bestemming wordt gevonden en niet dat het als een bestaand monument ten onder gaat. Edith kan zich de laagbouwsilo, gebouwd in 1961 nog wel goed herinneren en daar is ze ook wel in geweest. In 1964 volgde een verdere uitbreiding en beide uitbreidingen uit de jaren zestig vallen buiten de bescherming van rijkswege van de te geringe ouderdom en zijn dus afgebroken. De huidige Watermann silo is in 1946 gebouwd in opdracht van H. Watermann in een stijl verwant aan de Delftse School.
(foto: Edith Watermann met Wim Mulder en Harm-Arend Meijer)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030