Duitse juf aangesteld voor basisscholen (groepen 5 en 6) binnen gemeente Oldambt

23-06-2017 06:42

Bad Nieuweschans- ‘Duitse juf’ voor Oldambtster basisonderwijs Kinderen die opgroeien in de Duits-Nederlandse grensstreek, hebben profijt van het leren van hun buurtaal. Het vergroot hun wereld, neemt remmingen weg en ze leren over de taal en cultuur van hun buurland. Grensgemeente Oldambt geeft hieraan een impuls door al haar basisscholen een aanbod te doen voor de groepen 5 en 6. Proef Duitse les In 2015 hebben vijf basisscholen meegedaan aan een proef Duits op de basisschool voor de groepen 8. Deze pilot - op initiatief van wethouder onderwijs Bard Boon - is destijds positief beoordeeld. 

Dat was reden voor de gemeente Oldambt om een leerkracht aan te stellen en een aanbod te doen aan haar basisscholen voor Duitse les in de groepen 5 en 6 in schooljaar 2017-2018. Lerares Duits Franzis Wiese, die als moedertaal Duits heeft, gaat de lessen Duitse taal en cultuur geven op de Oldambtster basisscholen. Aan bod komt steeds een goede mix uit beleven, kijken, luisteren, spreken en communiceren. In april 2018 is er bijzondere aandacht voor de ‘Dag van de Duitse Taal’. De leerlingen gaan tijdens de lessen veel zelf doen en beleven hoe leuk het is om Duits te leren.  (foto via: vakmensen.nl)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030