Ds. W. Jöhlinger neemt na bijna 20 jaar afscheid als predikant van Reiderland

16-01-2018 09:30

Bad Nieuweschans- Medio maart neemt dominee W. Jöhlinger na bijna 20 jaar afscheid van geloofsgemeenschap Gemeente Reiderland. Op 18 maart zal hij voorgaan in zijn laatste eredienst en op dinsdag 13 maart is er in kerkcentrum Rehoboth te Bad Nieuweschans een afscheids-gemeenteavond.

In het informatieblad van Reiderland ‘De Schakel’ schrijft ds. Jöhlinger het volgende: “Het zat er aan te komen. Voor velen was het geen verrassing meer. Het heeft lang geduurd. En dan is zover. Op de vrijdagochtend voor de kerst bracht drie voorzitters van de kerkenraden Bellingwolde, Blijham en Vriescheloo de beroepsbrief van de drie gemeenten. Formeel zou ik dan nog drie weken bedenktijd hebben. Ik heb er geen gebruik van gemaakt en heb het beroep naar Westerwolde aangenomen. Dat betekent dat ik de geloofsgemeenschap Reiderland na bijna 20 jaar binnenkort ga verlaten. Een rare gedachte enerzijds, want ik ben graag predikant in deze gemeente geweest. En een fascinerende gedachte: op mijn 59e levensjaar nog een keer opnieuw door te mogen starten. In de volgende Schakel zal ik hier wat uitvoeriger op ingaan. De komende tijd zal hier bepaald zijn door afscheid nemen. Ik hoop nog heel wat gemeenteleden te ontmoeten – uiteraard in de kerkdiensten, in de kringen en verenigingen of bij u thuis of in de Tjamme. Op 18 maart zal ik officieel voor het laatst als predikant van deze gemeente voorgaan in de eredienst. Iets minder officieel zal het toegaan op de afscheids-gemeenteavond op dinsdag 13 maart in Rehoboth. Ik hoop dat we het op die avond met elkaar goed zullen hebben. Zet die datum alvast in de agenda. Het zou fijn zijn elkaar nog een keer informeel te mogen ontmoeten.

(foto: De Garnizoenskerk moet na bijna 20 jaar het zonder ds. W. Jöhlinger stellen)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030