Dorpsvisie Bad Nieuweschans gepresenteerd aan gemeentebestuur

13-11-2017 15:12

Bad Nieuweschans/Oldambt- Ruim een jaar heeft Dorpsbelangen Bad Nieuweschans aan het rapport Dorpsvisie gewerkt. Alles wat er in deze visie is beschreven is tijdens de laatste twee openbare Dorpsvergaderingen besproken en de aanwezigen hebben op een groot aantal stellingen kunnen reageren. Ook de uitslag van de gehouden enquête is bepalend geweest voor de inhoud van dit lijvig rapport. Dit rapport is maandag 13 november, in de raadszaal te Winschoten overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door Laura Broekhuizen en Kees Swagerman. Ook de ondersteuners Leo Kampschmidt, Gebiedsregisseur en Jenny Garst, Sociaal Werk Oldambt waren hierbij aanwezig. Een groot deel van het bestuur van Dorpsbelangen Bad Nieuweschans was aanwezig tijdens deze overhandiging, namelijk Peter Hagedoorn, Harm-Arend Meijer, Pieter Spruijt en Henk de Jonge. Dit rapport is voor het college en de raad een leidraad hoe het dorp tegen plannen aankijkt die gerealiseerd gaan of moeten worden.

De gemeente Oldambt heeft alle dorpen en wijken binnen de gemeente gevraagd om een dergelijke visie samen te stellen, dit om te inventariseren wat er nu en in de toekomst moet gaan gebeuren. Voor Bad Nieuweschans is deze visie van groot belang, omdat het dorp als ‘derde speerpunt’ voor nieuwe ontwikkelingen door de gemeente is gekenmerkt. Oud-wethouder Ricky van den Aker heeft ooit gezegd:  “Na Winschoten en Blauwestad is Bad Nieuweschans aan de beurt” en dat benadrukten wethouders Broekhuizen en Swagerman tijdens de presentatie in soortgelijke bewoordingen ook nog eens.

(foto: de overhandiging van het rapport Dorpsvisie Bad Nieuweschans; v.l.n.r.:

Laura Broekhuizen, Kees Swagerman, Peter Hagedoorn, Harm-Arend Meijer, Pieter Spruijt en Henk de Jonge)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030