Dorpsvergadering met presentatie toekomstplannen kartonfabriek door plantmanager Danny Groenheijde

03-04-2019 06:54

TOEKOMSTPLANNEN EN VIERING 150 JARIG BESTAAN VAN KARTONFABRIEK TOEGELICHT TIJDENS DORPSVERGADERING....

Bad Nieuweschans- Het gaat goed met de massief kartonfabriek van Solidus Solutions te Bad Nieuweschans, zo liet plant-manager Danny Groenheijde van de fabriek weten tijdens de dorpsvergadering dinsdagavond. Veel Schanskers waren duidelijk geïnteresseerd in de presentatie van de heer Groenheijde, want 65 personen zijn op de dorpsvergadering in de Akkerschans afgekomen.

“Lange tijd heeft de fabriek zich min of meer afgesloten van het dorp en werden ontwikkeling niet of nauwelijks naar buiten gebracht. Daar proberen we waar mogelijk verandering in aan te brengen. Bij Solidus Solutions werken op dit moment 125 personen en is alleen daarom al belangrijk voor Bad Nieuweschans en aangezien de fabriek volgend jaar 150 jaar bestaat willen wij dit jubileum graag samen met het dorp vieren. En aangezien het met de fabriek goed gaat, willen wij ook graag het verenigingsleven en festiviteiten ondersteunen. Een eerste stap is gezet richting de voetbalvereniging. Juist omdat de fabriek goed presteert staat Solidus Solutions te Bad Nieuweschans weer in de verkoop en er zijn serieuze kandidaten die belangstelling hebben. Wij zien dit als een zeer positieve ontwikkeling en biedt de mogelijkheid om door te kunnen groeien. Op dit moment worden er al voorbereidingen getroffen om de productie te verhogen van één van de machines. Dit betekent op meerdere plekken aanpassingen, zoals waterzuivering. Maar ook het gebouw zal moeten worden aangepast. Het is ons bekend dat inwoners, met name aan de Hoofdstraat, last hebben van de vrachtwagens die door deze straat rijden. Bij productieverhoging denk je snel aan nog meer vrachtwagens, maar wij willen extra trucks minimaliseren. En wellicht in de toekomst kunnen er aanpassingen komen, waardoor het vrachtverkeer voor de fabriek via een andere route naar de locatie voor oud-papier geleid kan worden, maar deze plannen zijn niet uitgewerkt en kan ik daarom hierover geen toezegging doen”, aldus plantmanager Danny Groenheijde.

Verder liet hij weten in nauw contact te staan met Dorpsbelangen en deze op de hoogte wordt gehouden van al de te realiseren projecten. Ook zal er een open dag voor het dorp worden georganiseerd. Dit zal in de aanloop naar het 150-jarig bestaan plaatsvinden.

TAALHUIS

Na de pauze was het woord aan Marian Kiewiet van Sociaal Werk Oldambt. Marian is betrokken bij het Taalhuis Oldambt en deze biedt inwoners van Oldambt die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen gratis ondersteuning. Dit kan kleinschalig zijn of voor een intensieve training/studie. Het kan van alles zijn zoals een e-mail opstellen, brieven lezen, een sollicitatiebrief schrijven, iets opzoeken op internet en formulieren invullen. Het Taalhuis is een laagdrempelige instelling, want het is algemeen bekend dat schaamte om niet te kunnen lezen, schrijven of rekenen erg groot kan zijn. Middels filmpjes liet Marian tijdens de dorpsvergadering zien dat dit niet nodig is, zeker niet richting de vrijwilligers die meehelpen om mensen extra zelfvertrouwen te geven en weer een brief kunnen lezen etc. Ook in Bad Nieuweschans kan men voor het Taalhuis terecht en wel op obs Houwingaham. Voor meer informatie: 06-1349 1544 of per mail taalhuisoldambt@hotmail.com.

BESTUUR

Na deze presentaties kwamen zaken als bestuurswijziging etc. aan de orde. Pieter Spruyt die lange tijd zitting heeft gehad in het bestuur van Dorpsbelangen heeft aangegeven er mee te willen stoppen. Drie nieuwe kandidaten hebben zich aanmeld om zijn plaats in te nemen en na een stemronde is met overgrote meerderheid gekozen voor Stefan Steinigeweg als nieuw bestuurslid.

Ingrid van der Stelt is afgetreden bij de kascommissie en Harry Schwertmann volgt haar op.

Verder maakte secretaris Harm-Arend Meijer bekend dat voor 1 mei verenigingen, etc. nog een aanvraag kunnen indien bij Dorpsbelangen voor een bijdrage uit het fonds leefbaarheidsgelden t.b.v. de samenleving. Verder werd in het kort de pilot bestemmingsplan toegelicht en hiervoor wordt nog een inspraakavond belegd, waarbij inwoners zelf invulling kunnen geven aan dit plan. Als ontwikkelingsgebied is voornamelijk het gebied vanaf de brug over de Westerwoldse Aa tot aan het eind van de bebouwde kom Bad Nieuweschans op Oudezijl, inclusief ’t Laantje, tot aan de grens van Duitsland.

Tijdens de vragenronde kwam ook nog even de plaatsing van de matrixborden voor snelheidsmeting ter sprake. Dorpsbelangen houdt contact met de gemeente waar ze opgehangen worden. Ze hangen ongeveer zes weken op één plek, om een juiste beeld te krijgen hoe hard er wordt gereden over een langere periode. Dit wordt na afloop geëvalueerd met Dorpsbelangen.

Voorzitter Peter Hagedoorn sloot de vergadering nadat er verder geen vragen meer waren.

(foto: Danny Groenheijde)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030