Dorpsvergadering 30 maart met als thema 'Kolken in ons gebied'

07-03-2017 18:37

Bad Nieuweschans- De dorpsvergadering 2017 is op donderdagavond 30 maart, aanvang 19:30 uur in de Akkerschans. Het thema is dit keer 'Kolken in ons gebied' en dit onderwerp wordt gepresenteerd door de IVN werkgroep. Het gaat hierbij om de kolken in het Dollardgebied. Na de pauze de gebruikelijke onderwerpen als de notulen, jaarverslag, kascommissie en verkiezingen, waarbij vanuit het bestuur de heren H.A. Meijer en H. de Jonge herkiesbaar zijn. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering bij de secretaris. Van de kascommissie is de heer J. Rusthoven niet herkiesbaar.

Verder komen de volgende onderwerpen aan de orde: aanvragen uit leefbaarheidsgelden ten behoeve van samenleving; projectplan Pillot bestemmingsplan, omgevingsvisie, dorpsvisie; activiteiten, werkgroepen, vrijwilligers, ijsbaan. Aanwezige inwoners uit het postcodegebied 9691 en 9693 hebben stemrecht als zij zich registreren op de presentielijsten.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030