De Wereldbazar met de hoofdvestiging aan de Hamdijk te Bad Nieuweschans mag niet in Winschoten bouwen.

05-10-2016 12:45

Bad Nieuweschans- Het overdekte winkelcentrum Wereldbazar in Winschoten mag niet worden gebouwd. Dit besliste de Raad van State woensdag na felle protesten van winkeliers in Winschoten.

Volgens de hoogste bestuursrechtbank hadden Gedeputeerde Staten geen ontheffing mogen geven voor de overdekte markt met drie etages aan de Papierbaan. Doordat de provinciale ontheffing niet geldig is veegde de Raad van State ook het bestemmingsplan Wereldbazar Winschoten en de door de gemeente Oldambt verleende omgevingsvergunning van tafel.
Niet uitzonderlijk genoeg
In de provinciale verordening staat dat grootschalige detailhandel alleen in of aansluitend op de stad Groningen is toegestaan. Alleen bij hoge uitzondering mag de provincie afwijken van de verordening. De Raad van State vindt het niet uitzonderlijk genoeg dat De Wereldbazar naar verwachting 550 banen zal opleveren in Oost-Groningen en dat het voormalige bedrijventerrein aan de Papierbaan er beter uit komt te zien.

Omdat de provincie de bui al zag hangen wijzigden Provinciale Staten in juni dit jaar de verordening. Dat was vlak voor de rechtszitting bij de Raad van State op 15 juni. Het vestigingsverbod voor grootschalige detailhandel buiten de stad Groningen geldt volgens de nieuwe verordening alleen nog voor factory outlet centers. De Raad van State zegt dat De Wereldbazar ook een factory oulet center kan worden temeer omdat de provincie nergens heeft uitgelegd wat zo'n center precies is.
Tegenwerken
Initiatiefneemster Petra van Gaanderen probeert al sinds 2010 de Wereldbazar in Winschoten van de grond te krijgen. Winkeliersvereniging Handel & Nijverheid Winschoten, Stichting Outlet en Funshopping Carillon en een omwonende stapten diverse keren naar de rechter. 

In december 2015 stemde gemeente Oldambt uiteindelijk voor de bouw van de Wereldbazar, waar in september mee werd begonnen. Twee weken later lag de bouw weer stil, omdat de initiatiefnemers in de clinch lagen met de gemeente over een fietspad. (bron RTV Noord / NOS)
(foto: project Wereldbazar)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030