Bouw nieuw zonnepark Bad Nieuweschans komt eigenlijk al te laat op gang

21-09-2018 11:25

Bad Nieuweschans- De oprichting van de Energie Coöperatie Oldambt, dat eind dit jaar moet plaatsvinden, was een belangrijk gespreksonderwerp tijdens de bijeenkomst Dorpenronde, met burgemeester en wethouders en raadsleden, donderdagavond 20 september in de Akkerschans. De coöperatie initiatiefgroep telt op dit moment 10 leden, afkomstig en vertegenwoordigers van praktisch alle dorpen uit de gemeente Oldambt. Op dit moment is er nog geen afgevaardigde uit Bad Nieuweschans. Menno Visser, beleidsadviseur vastgoed en duurzaamheid van de gemeente, ondersteunt de initiatiefgroep met onderzoek en advies. Menno was donderdagavond de presentator van dit onderwerp omtrent de oprichting van de coöperatie.

POSTCODEROOSPROJECTEN

Er zijn voor dit energieproject binnen de gemeente Oldambt 14 zogeheten postcoderoosprojecten in kaart gebracht, waarbij de aandacht uitgaat naar gemeentelijke gebouwen en terreinen, die gemeente beschikbaar gaat stellen voor de bouw en aanleg van zonnepanelen/parken en kleinschalig plaatsing van kleine windmolens. In totaal gaat het om 5.600 zonnepanelen. “Eigenlijk loopt de coöperatie al ver achter met het realiseren met het opwekken van groene energie, want over ruim 10 jaar wordt er geen gas meer uit de Groningse bodem gehaald. Wij moeten nu een inhaalslag maken om de plannen ook werkelijk te kunnen realiseren. Er is nog geprobeerd om voor Bad Nieuweschans en omliggende dorpen een samenwerking met Duitsland aan te gaan, maar dit levert teveel juridische problemen op. Wij zijn voor Bad Nieuweschans aangewezen op een koppelstation in Winschoten en dan moet er een kabel worden aangelegd van zo’n 12 kilometer; kostenplaatje 2 miljoen euro”, aldus Menno Visser.

Er wordt gezocht naar draagvlak bij lokale bewoners en bedrijven, die gaan participeren in het project en daarvan ook gaan profiteren. De coöperatie gaat uit dat de terugverdientijd minder dan 10 jaar is. Een typisch postcoderoos project is: 200 panelen op een dak (zoals bijvoorbeeld het geval is op de Akkerschans), 10 panelen per huishouden en 20 deelnemende huishoudens. De ‘roos’ voor Bad Nieuweschans omvat de volgende postcodes: 9693, 9686, 9687, 9688, 9691, 9696 en 9695; dus van Drieborg tot en met Bellingwolde, met in totaal 7.800 inwoners en 3.600 huishoudens.

IN HET KORT

- aansluiting op elektriciteitsnet nodig tot aan Winschoten

- hoge kosten aansluiting alleen rendabel als zonnepark groter wordt

- zonneparken aanleggen en evt. een parkachtige omgeving creëren met       wandelpaden, bijvoorbeeld met kleinvee als schapens of varkens; noten- en vruchtenbomen planten

- ter aanvulling nieuw type kleine windmolens uit Winschoten ‘Megawindforce’

- waterstof

- biogas

- financieel model waarbij een kleine investering nodig is en er direct financieel voordeel is.

(foto 1: schets waar het zonnepark met een drietal windmolens in Bad Nieuweschans moet komen; foto 2: een voorbeeld van een waterstof installatie; 3: een nieuw type windmolen gefabriceerd in Oldambt)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030