Booneschans krijgt een nieuwe brug; kosten € 800.000,00

04-07-2017 07:15

Bad Nieuweschans- Tijdens de onlangs gehouden vergadering van burgemeester en wethouders is besloten om in te stemmen met het vervangen van de Booneschansker brug, waardoor de weg voor alle verkeer zal worden afgesloten. De brug zal vervangen worden door een semi vaste brug en hiervoor is een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 800.000,00 te dekken uit de reserve bruggen.