Bijeenkomst Dorpenronde met Inloopmarkt leverde verrassende punten op

14-10-2016 07:22

Bad Nieuweschans-  Tijdens de bijeenkomst Dorpenronde met Inloopmarkt donderdagavond 13 oktober in De Akkerschans kon men één op één in contact komen met ondermeer de Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oldambt, gemeente ambtenaren, vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Bad Nieuweschans,  en Staatsbosbeheer. Ook was de familie Thie vertegenwoordigd om uitleg te geven omtrent de toekomstplannen en invulling op het ‘Nijkans’ terrein. Inwoners en belangstellenden hebben goed gehoor gegeven aan de oproep om deze avond bij te wonen en de grote zaal in De Akkerschans was dan ook goed gevuld. Het valt op dat de 40 plussers dit soort bijeenkomsten interessant vinden en de groep 20+ verstek laat gaat, terwijl de onderwerpen over de toekomst van Bad Nieuweschans en omgeving gaan. Het viel op dat de aandachtspunten die tijdens de schouw op 21 september jl. goed worden opgepakt. De oproep om mee te denken om het A7 viaduct op te knappen/fleuren heeft ook een behoorlijk aantal reacties opgeleverd. Op een paneel zijn de ideeën gepresenteerd en men mocht middels stickers aangeven welk idee de voorkeur had. Het ontwerp met een volledige ledverlichting is met een overweldigende meerderheid gekozen tot het te realiseren idee.

Kobus Koopmans van LaKaserna liet de bestuurders weten dat hij zich grote zorgen maakt omtrent het besluit voor het afschaffen van de aftrekregeling voor eigenaren van rijksmonumenten. De heer Koopmans stelt dat zonder de financiële regeling het lastig wordt om de monumenten te blijven onderhouden. Tot op heden konden eigenaren van een rijksmonument 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Deze aftrekpost komt in 2017 te vervallen. Aangezien in Bad Nieuweschans een groot aantal van deze panden in particulier bezit zijn is hij bang dat dat er verpaupering aan deze historische panden zal plaatsvinden. Wethouder Laura Broekhuizen liet in een reactie weten dat zij dit als aandachtpunt mee zal nemen.

Verder kreeg het onderwerp omtrent vervallen panden de nodige aandacht. Burgemeester Pieter Smit vertelde dat het heel erg moeilijk is om hier grip op te krijgen omdat het  om particulier/ bedrijfs bezit gaat. Zolang het geen gevaar is voor de omgeving of volksgezondheid kan een gemeente er eigenlijk niets aan doen. Wel liet hij weten met grote regelmaat contact is met de eigenaren. In het geval van Bad Nieuweschans doelde hij op de panden Jans Pommerans bij het station en de vervallen garageboxen aan de Europaweg.

Later op de avond werd ook nog ingegaan op de garageboxen. Zij staan op de nominatie om gesloopt te worden en er bestaan plannen om op deze locatie een aantal trekkershutten te bouwen, wat ook het toerisme zal stimuleren. En verder is gezegd dat het mooi zou zijn om het terrein er voor ingericht zou kunnen worden tot camperplaats met de nodige voorzieningen.

Ook was er deze avond een mogelijkheid om een persoonlijke notitie in een box achter te laten, waar men knel- of aandachtspunten kon noteren. Deze notities krijgen allemaal persoonlijke aandacht. Over twee jaar is er weer een dergelijke bijeenkomst.

(foto1: Wethouder Laura Broekhuizen, foto 2: een presentatie over Project De Nijkans)

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030