Bijeenkomst 18 mei: "Wat willen jullie van Bad Nieuweschans"?

12-05-2017 14:29

Bad Nieuweschans- Op uitnodiging van de gemeente Oldambt is er donderdag 18 mei,  om 19:30 uur, een bijeenkomst voor alle inwoners van Bad Nieuweschans en Oudezijl in de Akkerschans om te brainstormen hoe de toekomst er van Bad Nieuweschans, Oudezijl en regio er uit moet gaan zien. Het Omgevingsplan, dat door de overheid aan de gemeentes is opgedragen om het aantal wetten wat hiermee samenhangt terug te brengen van 26 naar 1. Tevens worden ca. 5000 wetsartikelen aangepast naar ca. 350. Het doel is dat er flexibeler en doelgericht gewerkt kan worden en dat er vanuit Dorpsbelangen een directer contact met de gemeente ontstaat. Bad Nieuweschans is uitgekozen omdat het binnen de gemeente Oldambt voldoende aanknopingen heeft om representatief te zijn voor de hele gemeente. Het gaat hierbij om toerisme, activiteiten, samenstelling etc. en ook omdat in 2019  het nieuwe bestemmingsplan voor het dorp getoetst moet worden. De term Omgevingsvisie kan ook worden omschreven als een bestemmingsplan en het is voor de gemeente belangrijk wat de inwoners van Bad Nieuweschans er zelf van vinden. Er komen drie wethouders naar deze bijeenkomst namelijk Laura Broekhuizen, Cees Swagerman en Ricky van den Aker. Afgelopen dagen zijn een viertal inwoners met camera geïnterviewd, om hun mening te geven omtrent de thema’s Wonen en Leven, Voorzieningen en Ondernemen, Cultuur, Sport en Vrije Tijd, Verkeer en Veiligheid, en Natuur en Milieu. De geïnterviewden zijn Derk Houwen, Arina Prins, Bert Stuut en Bram Müller. Deze interviews zullen ook tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd worden.

Harm-Arend Meijer (secretaris Dorpsbelangen Bad Nieuweschans): “Op zich is het bijzonder dat de gemeente Oldambt Bad Nieuweschans heeft uitgekozen als pilot voor dit grote project. Ze geven hiermee aan dat ons dorp representatief genoeg is voor de hele gemeente, inclusief Winschoten. Middels de uitkomsten en reacties van de inwoners wordt een rapport samengesteld, waarmee binnen de gemeente aan de slag wordt gegaan om een (bestemmings)plan voor de toekomst van Oldambt vast te stellen. De overige dorpen en wijken krijgen hierin ook een grote inspraakmogelijkheid. Het is daarom van groot belang dat een groot aantal inwoners naar deze bijeenkomst komt, want de bezoekers krijgen een actieve rol bij de gestelde vragen. Dit is individueel, maar er zal ook in groepsverband gediscussieerd kunnen worden. Vragen zijn bijvoorbeeld: “Hoe is het om in Bad Nieuweschans te wonen”, “Welke voorzieningen zou je willen hebben”, “Hoe zou de inrichting van de Voorstraat er uit moeten gaan zien” en “Hoe zou Bad Nieuweschans kunnen profiteren van de bezoekers van Fontana Resort”.  Allemaal vragen die bij veel Schanskers heel erg leven”. 

(foto: Harm Arend Meijer, secretaris Dorpsbelangen Bad Nieuweschans)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030