Behoorlijke waterlekkage in voormalig hotel Leeuwerik

07-01-2018 16:02

Bad Nieuweschans- Oplettende buurtbewoners hebben gezien dat er een waterlekkage gaande was in voormalig Hotel Leeuwerik op Oudezijl. Deze waterlekkage is gezien de schade niet alleen van vandaag, maar al het water komt van de bovenverdieping naar beneden, waardoor ook al een deel van het systeem plafond naar benden is gekomen. Ook de parketvloer op de beneden verdieping begint helemaal bol te trekken. Aangezien de melding in het weekend valt en niet direct een dreiging vormt was het moeilijk om instanties als het waterbedrijf en brandweer op te roepen. Toch via lokale contacten is de Schansker brandweer te hulp geschoten, maar kon de waterleiding in de kelderruimte niet afsluiten. Wel moesten er deuren geforceerd worden om in de kelderruimte te kunnen komen. Daar bleek dat voor de bovenverdiepingen andere kranen afgesloten moesten worden. Omdat er geen direct gevaar dreigt wilden de beide brandweermannen niet deuren opbreken om in het overige deel van het pand te komen. Er is contact gezocht met de verkoper van het voormalige hotel, maar was telefonisch niet bereikbaar.

(foto's: de inzet van de vrijwillige brandweer Bad Nieuweschans om te proberen de waterlekkage te stoppen)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030