Beeldende kunst langs de A7 van Groningen tot aan Bad Nieuweschans

04-10-2018 09:24

EEN BLIJVENDE OPENLUCHTMANIFESTATIE VAN MONUMENTALE BEELDENDE KUNST LANGS DE A7 TUSSEN GRONINGEN EN BAD NIEUWESCHANS…..

Oldambt- Oldambt Cultuur (OCU) wil het cultureel erfgoed en de schoonheid van Oost Groningen laten zien en de economie, de cultuur en het toerisme versterken. Als ‘tegengas’ tegen de beeldvorming rondom aardbevingen en krimp biedt Art7 een andere kijk op Oost Groningen.

Om cultuur en regio op een bijzondere wijze onder de aandacht te brengen wil OCU aansluiten bij en voortbouwen op het idee van de ‘stadsmarkeringen’ door op onderlinge gepaste afstand een lint van monumentale beelden langs de A7 tussen Groningen en Bad Nieuweschans te realiseren. Samen met de reeds aanwezige beelden zal Art7 een uniek beeldenlint vormen.

Concreet wil OCU tussen nu en 2025 onder de noemer Art7 aan regionale, nationale en internationale kunstenaars ontwerpopdrachten geven voor zeven monumentale beelden die aansluiten bij het gebied. De beelden zullen worden geplaatst bij of in de buurt van afritten, zodat zij ook van dichterbij kunnen worden bekeken. Daarbij al een verbinding worden gelegd met het achterland, die ervoor zorgt dat bezoekers meer van het gebied willen weten en op zoek gaan naar beziens-waardigheden in de omgeving. https://oldambtcultuur.nl/

(foto: een prent in ‘De Groene Amsterdammer)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030