Baggerwerkzaamheden hebben geholpen. Er komt snel water op de ijsbaan

22-01-2019 10:45

Bad Nieuweschans- Voorzitter Dick Smook is blij met de huidige stand van zaken rond de waterstand op de ijsbaan. Er stond water op de baan en ineens was het ook weer weg. Het is nog niet duidelijk hoe dit heeft kunnen ontstaan. Sommigen noemen de droge zomer, waardoor er diepe scheuren en onderstromingen zouden kunnen zijn ontstaan. Het water van de ijsbaan kwam op de meest vreemde plekken weer omhoog, zoals bij huizen en het vijvertje aan de Bunderpoort. Maar er moest in snel tempo weer nieuw water op de baan komen, er waren inmiddels aankondigingen van een aankomende winter. Opnieuw een probleem er stond geen water meer in de aanvoersloot. Er zijn contacten geweest bij heel veel partijen zoals het Waterschap. Om snel te kunnen handelen is besloten de sloot van zo'n 200 meter uit te baggeren, om weer water te krijgen vanuit de Kolk aan de Bunderpoort. En dit lukt. De nieuwe pompen werken volop en er staat na één dag al weer een behoorlijke laag water op de baan. Een compliment aan de vrijwilligers die hier veel energie en tijd in hebben gestoken. En nu maar hopen dat al deze energie ook omgezet wordt naar een waterstand die gelijk blijft.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030