Bad Nieuweschans weer wat schoner....Vrijwilligers verzamelen zwerfvuil

11-05-2019 18:40

ZWERFVUIL VERZAMELT LANGS BERMEN EN STRATEN….
Bad Nieuweschans- Vanmorgen hebben vrijwilligers hun handen uit de mouwen gestoken. Hierdoor konden ze een vuilniszak en een knijpstok vasthouden om zwerfvuil te verzamelen. Het was 11 mei pas zover om aan de slag te kunnen. Door allerlei ‘bezette zaterdagen’, zoals de zaterdag voor Pasen, een week later Koningsdag, daarna was het 4 mei. De vrijwilligers hadden daardoor toch minder mogelijkheden om het zwerfvuil op te rapen. Het gras is dan al hoger, de struiken zijn al groen. 
Toch is er nog een behoorlijke hoeveelheid aangetroffen. Het zag er ook naar uit dat er minder was dan voorgaande jaren. Wellicht wordt men bewuster om minder afval weg te gooien.
Ze kwamen een bijzonder stuk ‘afval’ tegen. Op het veld tussen hertenkamp en voetbalveld aan de Europaweg troffen ze een zware waterpomp aan. Onbegrijpelijk dat mensen het niet naar een handelaar brengen, terwijl ze het toch al in de auto of op de aanhanger hebben. Als je het bij een handelaar inlevert, krijg je er ook nog geld voor.
Voor deze actie heeft de gemeente € 500,00 beschikbaar gesteld aan Dorpsbelangen, die dit weer gebruikt binnen het Leefbaarheidsfonds. (Foto Jans Dekker)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030