Anita Ooms: "betrek dorpsbelangen meer bij vragen en/of problemen"

04-01-2017 10:32

Bad Nieuweschans- Van bestuurslid Dorpsbelangen Bad Nieuweschans, Anita Ooms, een bericht ontvangen om Schanskers meer bij deze vereniging te betrekken. “Ik merk dat veel mensen (nog) niet weten wat de functie is van dorpsbelangen en wat deze inhoud voor de bewoners van Bad Nieuweschans. Ook merk ik dat men niet weet waar deze en gene hun vraag/klacht neer kunnen leggen”, aldus Anita. Natuurlijk kan men met een vraag of klacht, wanneer het betrekking heeft op de Gemeente Oldambt, ook direct deze digitaal bij de gemeente neerleggen, maar vaak is het handiger om het via dorpsbelangen te doen. Ten eerste dat het bestuur ook op de hoogte is van de klacht of vraag, maar ook dat geadviseerd kan worden welke weg, om tot een resultaat te komen, het best bewandeld kan worden. Reacties kunt u sturen naar info@dorpsbelangenbadnieuweschans.nl of via de Facebook pagina van de vereniging. Voor meer informatie: www.dorpsbelangenbadnieuweschans.nl


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030