Alle activiteiten voor de jeugd op de ijsbaan worden voorlopig stopgezet

18-07-2017 14:57

Bad Nieuweschans- Op verzoek van Jet Abels van Jeugdzone, vanmorgen, dinsdag 18 juli, een gesprek geweest omtrent de geplande activiteiten van deze jongerenclub, die nog in de oprichtingsfase zit. Jet heeft aangegeven een rustpauze in te lassen, omdat er op dit moment de geplande afspraken rond de ijsbaan niet door kunnen gaan. Ook voor de toekomst is het op dit moment niet duidelijk of deze locatie voor Jeugdzone door kan gaan. Inmiddels zijn alle attributen, zoals een trampoline verwijderd. Verschillende omwonenden rond de ijsbaan waren niet gelukkig met de locatie, omdat er met name ’s avonds jongeren overlast zouden veroorzaken. Hoewel er een bewakingscamera was een geplaatst is er volgens Jet daarop niet te zien dat er overlast is veroorzaakt. Ze kan overigens niet uitsluiten dat buiten het zicht van de camera wel overlast is geweest en vindt het daarom uiterst vervelend dat dit project geen kans is geboden. Samen met VV Nieuweschans, de eigenaar van de ijsbaan, zou getracht worden om in de kantine en op de ijsbaan activiteiten voor jongeren  te organiseren. Ook Jet is nog steeds ontdaan door hetgeen heeft plaats gevonden. “Alles moet later dit jaar nog maar eens geëvalueerd worden, of het project van Jeugdzone een kans van slagen heeft, ook in samenspraak met omwonenden, want niemand heeft er baat bij wanneer er overlast wordt ondervonden”, aldus Jet Abels. Jet heeft ook via haar eigen netwerk opgeroepen aan de jongeren om ’s avonds niet meer naar de ijsbaan te komen.

(foto: de kantine van de ijsbaan, die inmiddels een grote opknapbeurt heeft gehad)


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030