23 Augustus excursie in Nieuwe Schanskerbos in verband ernstige gevolgen van essentaksterfte

17-08-2017 09:44

Bad Nieuweschans- Volgende week woensdagavond 23 augustus is er een excursie door het Nieuwe Schanskerbos (start 19:00 uur vanaf kapsalon Arends). Deze excursie onder leiding van medewerkers Staatsbosbeheer en Schansker vrijwilligers, heeft te maken met de grote impact van essentaksterfte. Het bos is ernstig getroffen door deze agressieve schimmelziekte die in een steeds hoger tempo toeslaat in Nederland en waarvan de bomen niet herstellen. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden de zieke essen verwijderd.

21 augustus wordt begonnen met het uitdunnen van de populieren aan de westzijde van het Nieuwe Schanskerbos. Het doel is dat de overblijvers hierdoor beter kunnen uitgroeien en de ondergroei van jonge bomen en struiken meer licht krijgt om zich te ontwikkelen. Na de dunning zal het bos er eerst gehavend uitzien, na enkele jaren van rust en herstel zal het bos mooier en gezonder geworden zijn.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid gebeurt het zagen van de zieke essen met een oogstmachine, een ‘harvester’,  of met een rupskraan met zaagunit / bomenknipper. De harvester is een geavanceerde houtoogstmachine die de bomen velt en onttakt  en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. Geknipte dunne bomen en tak- en tophout kunnen worden versnipperd voor houtige biomassa.  De populieren worden met een kettingzaag geveld en uitgesnoeid. Het stamhout wordt met een “forwarder” (houtuitrijmachine) uitgereden naar de stapelplaats. We volgen uiteraard de procedure van de Gedragscode Bosbeheer. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de afnemers. Het hout en biomassa van de essen wordt verkocht en de opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Als de bodemgesteldheid het houttransport niet toelaat kan het zijn dat een deel van het hout in het bos achterblijft. Er kan sprake zijn van geluidsoverlast of hinder. We proberen de werkzaamheden echter in een zo kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren.

De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Op plaatsen waar veel essen staan zal het beeld van het bos ingrijpend veranderen. Afhankelijk van de situatie zal later worden bepaald of er herplant zal plaatsvinden of dat de bestaande ondergroei de kans krijgt een nieuw bos te vormen.

(foto: de schimmelziekte 'essentaksterfte' is duidelijk waarneembaar in het Nieuwe Schanskerbos)

 

 


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030