€ 148.000,00 subsidie naar kwetsbare groepen

22-12-2016 12:37
Oldambt- De gemeente Oldambt heeft in het kader van haar minimabeleid € 150.000,- aan subsidies beschikbaar gesteld voor 2017. De subsidies worden verstrekt aan de Voedselbank, Stichting Azzur, Stichting Leergeld, Stichting Jeugdsportfonds, kledingbank Maxima en de Stichting Urgente Noden (SUN). Via deze organisaties komt dit geld terecht bij inwoners uit Oldambt met een laag inkomen. 
 
De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. De gemeente heeft zelf het Participatiefonds. Inwoners kunnen daar gebruik van maken voor bijvoorbeeld zwemles, lidmaatschap van de bibliotheek of contributie van een sportclub. Daarnaast werkt de gemeente samen met bovengenoemde stichtingen.  
 
Kansen voor kinderen De subsidies in het kader van het minimabeleid komen net als voorgaande jaren vooral ten goede aan kinderen. De gemeente Oldambt wil dat kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben, mee kunnen doen met activiteiten op school en daarbuiten. Dit is passend bij de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord. Hierdoor krijgen kinderen uit gezinnen met weinig inkomen dezelfde kansen als andere kinderen.  
 
Vanaf 2017 ontvangt de gemeente Oldambt € 203.000,- specifiek voor bestrijding van armoede bij kinderen. Het college gaat met de gemeenteraad in gesprek over hoe dit geld kinderen uit gezinnen met een laag inkomen het beste bereikt. 
 
Er is nog meer Naast de verstrekking van deze subsidies, is er voor inwoners van Oldambt sinds kort de GarantVerzorgd-verzekering. Het belangrijkste kenmerk van deze zorgverzekering is meer zorg voor minder geld. Voor inwoners met hoge zorgkosten is dit erg interessant, vooral omdat bij het meest uitgebreide pakket geen eigen risico betaalt hoeft te worden.  
 
Daarnaast heeft de gemeente Oldambt eerder in 2016 een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Jeugdcultuurfonds. Deze stichting krijgt een bedrag van € 15.000. 
 
 
€ 7.118,00; Stichting Voedselbank € 22.500,00; Stichting Azzur € 9.000,00; Kledingbank Maxima € 20.000,00.Oldambt- Tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van de Gemeente Oldambt op 22 december is ingestemd om een 
subsidiebedrag van € 148.618,00 voor 2017 uit te trekken uit het budget minimabeleid bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen.
Het geld gaat naar: Stichting Leergeld € 65.000,00; Stichting Jeugdsportfonds € 25.000,00; Stichting Urgente Noden
€ 7.118,00; Stichting Voedselbank € 22.500,00; Stichting Azzur € 9.000,00; Kledingbank Maxima € 20.000,00.


Contact

Belangrijke adressen

112 Als elke seconde telt
Gemeente Oldambt: 0597-482000
info@gemeente-oldambt.nl
Politie Winschoten: 0900-8844
Dependance Arts en Zorg: 0597-799000
Praktijk dr. Polinder Voorstraat 2, 0597 464 440
www.dorpsbelangen
badnieuweschans.nl

0597-795278 / 06 46618030