Viaduct Hamdijk in het 'blauw'

01-02-2020

VIADUCT HAMDIJK TOCH GEREED.....

De werkzaamheden aan het viaduct aan de Hamdijk zijn nu volledig afgerond.
Op 10 december 2019 zou de afsluiting van het project zijn.
Helaas waren door vandalisme vernielingen aangebracht wat uitstel noodzakelijk maakte.
Wethouder Bard Boon, Dorpsbelangen, betrokken instanties en inwoners zullen nu ter plaatste, op vrijdag 10 januari 2020 om 17.00 uur enkele officiële handelingen verrichten.
Hiermee komt ook een eind aan het burgerinitiatief-project "Buitenruimte".
Dit project heeft er in de afgelopen jaren aan bijgedragen, dat er in de openbare ruimte diverse verbeteringen en verfraaiingen zijn aangebracht. - in Bad Nieuweschans.