Van leerplicht naar leerrecht...

06-12-2019

Van leerplicht naar leerrecht
SPIJBELAARS WEER SNEL NAAR SCHOOL KRIJGEN....

Vooral de (beginnende) spijbelaars van de middelbare scholen vroegen de aandacht van de leerplichtambtenaren afgelopen schooljaar. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht 2018-2019. Als kinderen wegblijven van school is er vaak een signaal dat er iets mis is met de leerling of dat er iets speelt in de thuissituatie. De leerplichtambtenaren gaan vaak direct met de jongere en de ouders in gesprek om het spijbelen en het onderliggende probleem te bespreken. Daarnaast ligt de nadruk steeds meer op het leerrecht van kinderen en jongeren.

Spijbelaars snel weer naar school krijgen
Afgelopen schooljaar ging het om bijna zeventig meldingen van het voortgezet onderwijs en bijna vijftig meldingen van het MBO, waarbij er sprake zou zijn van (beginnende) spijbelaars. "De problemen die bij spijbelaars spelen, kunnen heel verschillend zijn. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig of hebben bijvoorbeeld te maken met een moeilijke thuissituatie. Hoe langer een leerling thuis zit, hoe hoger de drempel om weer naar school te gaan. Doordat de leerplichtambtenaren in een zo vroeg mogelijk stadium de leerling en ouders spreken over het spijbelen, kunnen de leerplichtambtenaren de leerlingen zo snel mogelijk weer (fulltime) op school krijgen", aldus wethouder Bard Boon.