Sportverenigingen moeten meer gaan samenwerken om te overleven

12-06-2019

Bad Nieuweschans- Al geruime tijd wordt achter de schermen gewerkt om de sport- en activiteitenverenigingen onder te brengen in een soort omni-sport vereniging. Dit om de clubs en verenigingen sterker te maken en elkaar te ondersteunen met het werven van nieuwe leden en het organiseren van activiteiten en wedstrijden. Daarom vindt er donderdag 27 juni een vergadering plaats waar bestuursleden van de verschillende verveningen zijn uitgenodigd, om afspraken te maken. Het initiatief voor deze bijeenkomst is georganiseerd door Dorpsbelangen.
Gezamenlijk willen ze graag dat zoveel mogelijk sporten ook in de toekomst gecontinueerd worden. Het huis voor de Sport advies en ondersteuning, is een belangrijke gesprekspartner. Ook nemen de gemeente Oldambt en de Vereniging Groninger Dorpen deel aan dit overleg.
Een eerste stap wordt gezet met VV Nieuweschans, de volleybalvereniging, tennisvereniging De Kanonniers en de hengelsportvereniging.
De ambitie is om een samenwerkingsvorm te ontwikkelen, om bestuurskracht te ontwikkelen, de verenigingen toekomstbestendig maken en multifunctioneel gebruik van de accommodaties.
In een later stadium kunnen ook organisaties als zorg, SWO, kunst en cultuur en de kinderboerderij zich aansluiten.