SP stapt uit het college....

02-10-2019

SP stapt uit het college van de gemeente Oldambt.
SP-fractie voorzitter Linda Bolderman kan zich niet vinden in het pakket bezuinigingsmaatregelen.

Oldambt - De SP stapt per direct uit het college van de gemeente Oldambt. Volgens RTV Noord kan de Socialistische Partij zich niet vinden in het pakket bezuinigingsmaatregelen dat de andere coalitiepartijen (PvdA, VVD en de PvhN) willen treffen.
Maatregelen
De gemeente Oldambt moet de komende jaren flink bezuinigen. De drie partijen stellen meerdere maatregelen voor, waarin de SP zich niet kan vinden.

COMMENTAAR Laura Broekhuizen en Hilbert Flokstra.....:
De SP stapt uit het Oldambtster college. De partij kan zich niet vinden in het pakket maatregelen dat de overige partijen uit de coalitie willen treffen om de tekorten op de meerjarenbegroting op te lossen. De overgebleven partijen (PvdA, VVD, PvhN) stellen voor om een deel uit een aandelenspaarpot te halen, een aantal efficiencymaatregelen te nemen in het sociale domein, een minimale lastenverhoging en op de gemeentelijke organisatie te bezuinigen. Hiermee kan het begrotingstekort in onze ogen op korte en op langere termijn verantwoord worden opgelost.

Lastenverzwaring en opeten reserve geen optie

De SP zag enkel mogelijkheden in lastenverzwaring en wilde meer aandelen verkopen. De PvdA zag geen heil in nog verdere lastenverhoging en het opsouperen van de reserve in de vorm van aandelen en zocht naar meer balans in het sluiten van de begroting. Daarnaast was het volledig gebruiken van het aandelenpakket begrotingstechnisch waarschijnlijk niet toegestaan en dus niet realistisch.

Dat leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat de SP haar deelname aan dit college beëindigt. Wij betreuren dit ten zeerste, maar we zagen geen ruimte meer om nog tot overeenstemming met elkaar te komen.

Armoedebeleid en schuldpreventie blijft

In de voorgestelde begroting blijft het armoedebeleid overeind, net als het gebiedsgericht werken en er wordt meer geld geïnvesteerd in preventie van schulden, gezinsontwrichting en sociale achterstanden.
Verder blijven draconische maatregelen zoals het sluiten van zwembaden of sportvelden ook uit. Deze suggesties van de SP wethouder van financiën Kees Swagerman leidden voor de zomer nog tot hevige emotie onder de bevolking.

Besparing door investering in zorg

Op termijn verwachten PvdA, PvhN en VVD met de investering in preventie en de efficiëntere zorgprocessen te kunnen besparen op de hoge zorgkosten van de gemeente.
Het verkopen van een klein deel van de Enexis aandelen vinden de partijen in deze situatie verantwoord, ten opzichte van het alternatief om fors te bezuinigen op niet-wettelijke taken zoals sport, groenonderhoud, wegen en ondersteuning van doelgroepen.

De SP heeft 4 zetels in de Raad. De coalitie verliest hiermee haar meerderheid en zal naar aanleiding van de ontstane situatie gesprekken gaan voeren met andere partijen in de Raad.

Namens de fractie, Namens het college,

Hilbert Flokstra Laura Broekhuizen
(foto: SP wethouder Kees Swagerman dient vandaag zijn ontslagbrief in)