SOOOG zet belangrijke stap richting Integrale Kindcentra

07-07-2019

In het nieuwe strategisch beleid van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG), daagt de stichting haar scholen uit de komende jaren hun onderwijsconcept en de wijze waarop het onderwijs vorm krijgt te evalueren en waar nodig anders te organiseren.

Opleiden van medewerkers is daarbij van cruciaal belang. Inmiddels hebben twintig collega's de opleiding "leidinggevende Integraal Kindcentrum (IKC)" met een officieel diploma afgesloten. De scholing, verzorgd door KPZ, is door de SOOOG Academie incompany aangeboden.In een IKC werkt een team van verschillende professionals samen. Het doel is kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving in doorlopende leer- en ontwikkellijnen hun talenten te laten ontwikkelen en goed voor te bereiden op de toekomst.
Kenmerken van een IKC zijn: één organisatie, één leidinggevende, één loket voor vragen van ouders, één multidisciplinair team dat werkt vanuit één pedagogische, didactische visie. Een IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.De feestelijke afsluiting van de opleiding en het uitreiken van de diploma's heeft plaatsgevonden op 26 juni jongstleden.