Schansker verenigingen kijken naar de toekomst

07-11-2019

Bad Nieuweschans- Verenigingen zijn onmisbaar in de samenleving. Of het nu om sport, muziek, toneel, klaverjassen gaat, dat maakt niet uit. Bad Nieuweschans telt nog behoorlijk veel van deze verenigingen en men is er trots op, maar kijkend naar de toekomst moet er door de besturen wel hard aan 'getrokken' worden om dit alles in stand te houden. De ledenaantallen die de meeste verenigingen in het verleden hadden, horen ook daadwerkelijk tot het verleden. De jongeren zijn met heel andere dingen bezig dan om in teamverband actief bezig te zijn. Om deze neergaande spiraal te doorbreken is er maandagavond in de Akkerschans een bijeenkomst geweest, waar de vertegenwoordigers van de meeste verenigingen aanwezig waren. Men is er van overtuigd dat men elkaar door samenwerking kan versterken. Deze bijeenkomst is namens het project Sterk Vrijwilligerswerk begeleid door Erwin Bloeming van het Huis voor de Sport Groningen en Winanda Hoegen-Kuiper van de Vereniging Groninger Dorpen.

Bad Nieuweschans is een klein dorp, dus iedereen kent elkaar wel, maar van een echte samenwerking binnen de verenigingen is geen sprake. De voetbalvereniging is hierop een uitzondering. Dit heeft te maken omdat ze de accommodatie hebben, waar bijvoorbeeld de volleybalvereniging jaarlijks tijdens het Kuuroordvolleybal toernooi gebruik van maakt. De visvereniging HSV maakt gebruik van de kantine in de zomermaanden voor kleine bijeenkomsten op de ijsbaan. Ook met het uitlenen van bosmaaiers voor onderhoud loopt het met de Visvereniging soepel. Verder is VV Nieuweschans in gesprek met de tennisvereniging LTC De Kanonniers voor een meer intensievere samenwerking, zowel op bestuurlijk niveau als met het werven van nieuwe leden.

Bestuurlijk zit het meeste Schansker verenigingen wel goed; het probleem zit hem in de werving van nieuwe leden. Het harmonieorkest Kunst naar Kracht heeft het allergrootste probleem. Het vreest dan ook het voortbestaan volgend jaar. Ook de Volleybalvereniging kampt met een ledentekort. De jeugdafdeling bestaat al niet meer. Het recreanten team kan ook vaak niet spelen vanwege ledentekort. Alleen het damesvolleybal draait nog een beetje.

SV De Grensschutters heeft zo'n 15 leden, maar is op zich wel een gezonde vereniging, al zouden ze het ledenaantal nog wel graag zien stijgen. De damvereniging onder aanvoering van Evert van Leeuwen zou ook graag een eigen Schansker vereniging zien onder auspiciën van de Winschoter club. De samenwerking en stimulering voor de damsport van obs Houwingaham is goed te noemen.

Erwin Bloeming opperde een voorstel om alle kinderen van de basisschool en dat zijn er zo'n 85, gratis lid te maken van alle sportverenigingen. Dit moet volgens hem middels verschillende subsidiemogelijkheden wel kunnen. Voor dit voorstel kwamen weinig reacties los, omdat het bijvoorbeeld nogal wat 'haken en ogen' heeft. De voetbalvereniging heeft met SJO Kroonpolder, de samenwerking met Drieborg, 5 jeugdteams en dat loopt goed. De tennisvereniging heeft voor de jeugdleden een lidmaatschap dat tegen kostprijs wordt uitgegeven.

Wel kwam het voorstel om volgend jaar weer een verenigingsmarkt te organiseren. Twee jaar geleden heeft Robert Tuil dit ook al eens op eigen terrein georganiseerd en daar heeft men wel een goed gevoel aan overgehouden.

Hoewel men niet tot directe resultaten kwam deze avond, gaat Dorpsbelangen wel een vervolgavond organiseren, waar men genoemde samenwerking en ideeën verder uit kan werken.