Nieuwe Friesenbrücke eind 2024 klaar...

02-03-2020

Nieuwe Friesenbrücke is eind 2024 klaar....
DE 'WUNDELINE' GAAT DOOR!.....

Na meerdere jaren van onderzoeken en voorbereidingen was het op 7 februari 2019 eindelijk zover: in Winschoten (NL) ondertekenden de drie partners, te weten het Land Niedersachsen, provincie Groningen en het Land Bremen de realisatieovereenkomst. Deze ondertekening betekende het startschot voor de realisatie van de Wunderline en de samenwerking tussen partners en stakeholders kreeg hiermee een nieuwe dimensie: intensiever, regelmatiger en minder vrijblijvend. Alles staat sinds het voorjaar 2019 in het teken van een eerste verbeterstap van de Wunderline: werkzaamheden tussen Groningen en Leer. Dit loopt gelijktijdig met het in gebruik nemen van de nieuwe Friesenbrücke eind 2024. De aanzet voor Bouwstap 2 volgt eind 2022, waarmee de reistijd wordt verkort tot twee uur en elf minuten. Hiervoor wordt vooral gewerkt aan het spoor tussen Leer en Oldenburg. De werkzaamheden hiervoor worden afgerond in 2030. Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van infrastructuur is complex. Niet alleen zijn er verschillen wat betreft de technische en innovatie-aspecten, maar ook op het gebied van bestuur, politiek en financiering. Dit vraagt om extra aandacht wat betreft de interculturele aspecten, taal en communicatie. Om het proces op koers te houden, is een hoge mate van vooraf-overleg en vroegtijdig grensoverschrijdend informeren noodzakelijk. Naast de verbetering van de spoorverbinding Groningen - Oldenburg - Bremen zijn er vele andere, grensoverschrijdende impulsen, bijvoorbeeld op het gebied van ketenmobiliteit.

SPOOR

Dit jaar worden werkzaamheden uitgevoerd waardoor de sneltrein Groningen - Winschoten kan gaan rijden (www.prorail. nl/projecten/extra-sneltrein-groningen-winschoten). Als onderdeel van het Wunderline-traject is dit een belangrijke eerste stap voor in de realisatie. Bouwfirma Strukton zorgt ervoor dat deze sneltrein eind 2020 kan rijden. DB Netz en ProRail werken op dit moment samen aan Bouwstap 1. Deze stap bestaat onder andere uit grensoverschrijdend bodemonderzoek, signaaltechniek en spoorverbetering tussen Hoogezand en Leer. De uiteindelijke investering in de Wunderline spoorverbetering voor de eerste bouwstap is meer dan vijftig miljoen euro. Daarbij is het goed nieuws dat DB Netz heeft aangegeven dat de werkzaamheden voor het herstel van de Friesenbrücke volgens planning verlopen. De Wunderline staat ondertussen op de ProRail-website (www.prorail.nl/projecten/wunderline-groningen-bremen) en als "Groβprojekt" op de site van DB (https://bauprojekte. deutschebahn.com/p/wunderline).

KETENMOBILITEIT

Vanuit het enthousiaste grensoverschrijdende netwerk 'Ketenmobiliteit' zijn meerdere workshops georganiseerd. Bijvoorbeeld rondom 'aansluiting van regionale bussen' en 'regio-marketing'. Voor de komende tijd staan thema's zoals ticketing, het (veilig) parkeren van fietsen en bewegwijzering op de agenda. Dit alles moet resulteren in een grensoverschrijdend uitvoeringsprogramma met als doel: een bijdrage leveren in de - op termijn - te realiseren groei naar 1.900 reizigers per jaar. Met deze veelheid aan activiteiten is de Wunderline goed zichtbaar in de regio. De ketenmobiliteit wordt binnenkort in de stuurgroep bestuurlijk verankerd. Twee vertegenwoordigers van de gemeenten en Kreise langs de lijn, mevrouw Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van Oldamt en de heer Landrat Matthias Groote, Landkreis Leer, nemen plaats in de Wunderline Stuurgroep. Een verdere toename van de groei van het reizigersaantal wordt op termijn verwacht door impulsen te geven aan de grensoverschrijdende samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, onderwijs of arbeid. Vanuit de Wunderline is hierover overleg gaande met de Eems Dollard Regio en het regionale INTERREG-programmasecretariaat.