Laura Broekhuizen vertrekt als wethouder per 1 juli

13-05-2020

Zij wordt directeur-bestuurder bij Woonstichting Groninger Huis...
LAURA BROEKHUIZEN VERTREKT ALS WETHOUDER PER 1 JULI.....

Oldambt- Wethouder Laura Broekhuizen treedt af als wethouder van Oldambt. Per 1 juli gaat zij aan de slag als directeur-bestuurder bij Woonstichting Groninger Huis. Oldambt verliest in de persoon van Laura een ervaren en betrokken bestuurder. Zes jaar was zij wethouder namens de PvdA in Oldambt. De laatste periode had ze de beleidsterreinen ruimte, leefbaarheid en welzijn in portefeuille. Dat wakkerde iets aan bij Broekhuizen: "In de afgelopen zes jaren ben ik gaan houden van bouwen, wonen en ruimtelijke kwaliteit. Ik kijk ernaar uit die liefde voor het vak op een andere manier vorm te geven dan tot nu toe in de bestuurlijke context van de gemeente Oldambt," schrijft ze in haar ontslagbrief. De volledige brief kun je lezen onderaan deze mail.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema reageert op het vertrek: "Met haar tomeloze energie, scherpe analyses, strategisch inzicht en open mind, heeft zij de afgelopen zes jaar veel betekend voor Oldambt. Toen burgemeester Pieter Smit overleed, heeft Laura als locoburgemeester Oldambt door een periode van rouw geloosd en dat werd enorm gewaardeerd. Laura voelde zich ook erg betrokken bij het wel en wee van haar medewerkers. Het is dan ook een vertrek met een dubbel gevoel. Jammer voor Oldambt, maar heel mooi voor Laura, die ontzettend uitkijkt naar haar nieuwe baan in het vakgebied waar ze de afgelopen jaren zoveel liefde voor ontwikkelde. We hebben haar natuurlijk alle geluk gewenst toen we het nieuws hoorden. Maar we zullen haar ook ontzettend missen."

Onder Laura's verantwoordelijkheid is de binnenstad van Winschoten opnieuw ingericht en waren wij de eerste gemeente met een door de raad vastgestelde omgevingsvisie. Als voorzitter van het regionale woon- en leefbaarheidsplan heeft Laura zich enorm ingespannen voor de regiodeal. Met het extra geld dat hierdoor beschikbaar kwam, kunnen we enorm investeren in de leefbaarheid in Oost-Groningen. Behalve haar ruimtelijke portefeuille, heeft Laura ook veel betekend in het sociaal domein. Ze maakte zich hard voor armoedebestrijding en gelijke kansen voor iedereen, met o.a. aandacht voor schuldhulpverlening, beschermd wonen en de Wmo.