Handetekeningen voor Bard Boon tegen geluidsoverlast

16-12-2019

Verkeerslawaai A7........
HANDTEKENINGEN NAAR WETHOUDER...

Maandagmiddag hebben de initiatiefnemers van de handtekeningenactie over het toenemende verkeerslawaai van de autosnelweg A7 bij Bad Nieuweschans, 547 handtekeningen overhandigd aan wethouder Bard Boon.
De handtekeningen gingen vergezeld van een brief aan de gemeente om actie te ondernemen tegen de geluidsoverlast.
Veel gehoorde klachten zijn o.a:
-Voortdurend geraas van (vracht)auto's tot laat in de avond, dan is het even iets rustiger waarna het tegen vier uur, half vijf in de ochtend weer begint.
-'s Zomers niet meer buiten kunnen zitten.
-Ramen en ventilatieroosters in huis gesloten moeten houden.
-Psychische klachten, stress.
-Niet meer / slecht kunnen slapen.
Wat wil men:
-Een realistische en objectieve meting.
-Onafhankelijk van de uitkomst van de meting een geluidsscherm met zonnepanelen.
-Snelheidsvermindering.
De wethouder zegde toe in overleg te gaan met de gedeputeerde van de Provincie Groningen om vervolgens Rijkswaterstaat het probleem van de overlast voor te leggen om naar een gedegen oplossing te zoeken.
Dit verkeerslawaai staat los van het 'geklapper' van de brug over de Westerwoldse Aa. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat inmiddels een toezegging gedaan om het binnenkort op te lossen.
(foto: Hermien van Eldik, Dieneke Meijerhof en Frank Krüger tijdens de overhandiging)