Geluidswering A7......

02-10-2019

Nieuwe geluidstest moet uitwijzen dat de norm ver wordt overschreden....
INWONERS WILLEN GELUIDSWERENDE SCHERMEN A7....

Bad Nieuweschans- Een bewonerscollectief is al een groot aantal jaren bezig om de geluidsoverlast van de A7 drastisch te reduceren. Zo'n 10 jaar geleden heeft Rijkswaterstaat op verzoek van Frank Krüger al eens onderzoek, middels geluidstesten gedaan, met als resultaat dat de metingen net toelaatbaar waren. Maar het aantal auto's dat nu over de snelweg rijdt, is de laatste 10 jaar alleen maar toegenomen en ook is de maximum snelheid nog eens opgehoogd. Voor de meeste bewoners aan het Zuideinde, Achterweg, Bunderpoort en Rusthoflaan is de maat nu vol en wil men dat Rijkswaterstaat geluidswerende schermen plaatst, zodat bij mooi weer gewoon buiten gezeten kan worden. De geluidsoverlast is op dit moment zo heftig dat het verkeersgeluid zelfs goed geïsoleerde woningen binnendringt. Men komt nu met deze actie omdat het op dit moment weer mogelijk is om een geluidstest (na 10 jaar) door Rijkswaterstaat uit te laten voeren.

In overleg met Rijkswaterstaat en met behulp van de provincie en gemeente, worden maatregelen genomen om de geluidsoverlast van de A7-brug over de Westerwoldse Aa te verminderen. Rijkswaterstaat heeft de toezegging gedaan om € 40.000,- bij te dragen in de kosten van de maatregelen en zal overleggen met de wegenaannemer wanneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
Deze maatregelen staan los van de geluidsschermen, want deze inwoners uit genoemde straten hebben alleen last van het verkeer.
De initiatiefnemers willen een goed beeld hebben van wie er overlast ervaart en deze kunnen middels een handtekeningsactie te kennen geven dit initiatief te ondersteunen.