De gemeente Oldambt presenteert het concept van haar Omgevingsplan.

13-06-2019

DONDERDAG 20 JUNI 19:30 UUR IN DE AKKERSCHANS...
De afgelopen jaren heeft Bad Nieuweschans gefungeerd als pilot om het nieuwe Omgevingsplan gestalte te geven.
Deze zal medio 2021 van kracht worden.
De bedoeling is om vergunningsaanvragen eenvoudiger te kunnen indienen, waarbij vooral sneller gezien kan worden wat wel en niet is toegestaan.
Op donderdag 20 juni 2019 om 19.30 uur zal in De Akkerschans een testavond plaatsvinden.

Schanskers worden hierbij uitgenodigd om aan de hand van voorbeelden de nieuwe regelgeving toe te passen.
Op 4 werkstations testen we een drietal vragen/voorbeelden, bv.: Een schuur bij bouwen, Ondernemersvragen t.a.v. bedrijfslocaties, Beschermd dorpsgezicht.
Via de viewer wordt het Omgevingsplan Bad Nieuweschans getest.

Programma van de avond:
19.30 uur: Inloop met koffie/thee en een petitfour met logo gemeente.
19.45 uur: Welkom door wethouder Laura Broekhuizen.
Inleiding over de bedoeling van de avond (steekwoorden: pilot, groeimodel, in visie afgesproken, zelfredzaamheid, samen).
Korte presentatie: over het proces hoe we gekomen zijn tot het (digitale) Omgevingsplan.
Introductie viewer: Omgevingsplan Bad Nieuweschans door Tercera.
Test door de aanwezigen van de viewer Omgevingsplan.
ca. 21.30 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje.

Aanmelding is niet noodzakelijk, wel wenselijk zodat er rekening kan worden gehouden met het aantal aanwezigen.
Contact graag via dorpsbelangen.bns@icloud.com of 06-50511799. (foto panden van beschermd dorpsgezicht)